Общински конкурс „Кукери играят, добро вещаят“ в община Тунджа

Конкурсът „Кукери играят, добро вещаят е посветен на организираното провеждане на кукерските празници в община „Тунджа“ и има за цел да представи и популяризира уникалната кукерска традиция в общината.

Конкурсът цели също така да запознае децата и учениците с традиционните български обичаи и маскарадни игри, както и да предостави възможност за изява на детското творчество чрез пресъздаване и интерпретиране на народните традиции. Другата му цел е да насърчи интереса и възпита родолюбиво отношение на децата към богатството и мъдростта на българските народни обичаи и ги приобщи към процеса на съхраняване на живите традиции на българите. Конкурсът ще се проведе в два раздела – изобразително и приложно изкуство. С конкурсните творби ще бъде организирана изложба в административната сграда на Община „Тунджа“. Във всяка категория и възрастова група ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди.