Кметът на Чирпан начерта основните задачи за годината

През тази година трябва да довършим няколко от проектите, които сме започнали, но за съжаление както и тази година все още нямаме яснота как боравим с бюджета, каза кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов. В самия край на годината ние подадохме документи за кандидатстване по Мярка 7.2, това е остатъчния ресурс по ПРСР за 1,5 милиона за ремонт на 3,5 км от пътя Чирпан-Ценово-Златна ливада, който е в най-тежко състояние.

Подали сме документи за една много интересна европейска програма директно в ЕК в областта на културата и популяризиране на културно-историческото наследство и най-вече подготвяме се много сериозно за стартирането на Плана за възстановяване и развитие, защото сега мерките, които се отварят приоритетно са първо за саниране на жилищните сгради и отделно ще започне приема за образователна и културна инфраструктура. Това трябва да го направим буквално в първите три месеца на годината. По списък в момента са СУ „Пейо Яворов” и СУ „Св.св. Кирил и Методий” отговарят на първия етап на кандидатстване. Ние в момента там извършваме ударно и енергийно обследване, дори сме в готовност ако удължат срока да направим и работно проектиране, разбира се ще кандидатстваме и за основен ремонт на Историческия музей в Чирпан като културна институция и подготвяме две читалища също за кандидатстване по  тази мярка, отбеляза още Ивайло Крачолов.