Започва обновяването на Етнографския музей в Несебър

Община Несебър обновя Етнографския си музей по проект с европейско финансиране.Целта е музеят да привлича посетители целогодишно и да се подобри представянето на културното наследство на града. 

Проектът включва обновяване на пространствата на музея, който се намира в къщата на Москояни. Тя е архитектурен паметник на културата и е типичен представител на строителството за Черноморието от късния период на Възраждането. Предвижда се ремонт на сградата и обновяване на вътрешното пространство, съобщи ръководителя на Дирекция „Европейски, национални политики и програми и екология“ в Община Несебър и ръководител на проекта Галина Бабева: „В рамките на проекта ще бъде извършен текущ ремонт на сградата – реставрация и ремонт на врати и прозорци, ремонт на покрив, подове, стени, инсталации, с цел внасяне на качествено подобрение в  експозиционните пространства на музея и разширяването им чрез обновяване на неизползваеми до момента помещения, позволяващи развитието на допълнителни услуги и културни продукти.“

Ще бъде доставено специализирано оборудване и други елементи, които ще допринесат за развитие и привличане на нова публика – въвеждане на интерактивни дейности, осигуряване на по-голяма видимост, двупосочно взаимодействие между посетителя и музейния експонат чрез аудио, видео, виртуална реалност и др. Ще бъде създадена и изложена по нов начин постоянна етнографска експозиция, която чрез въведените иновативни технологии ще привлича разнообразна публика, добави Галина Бабева: „Тематичните кътове ще са история на Несебър, население, къщи, култура и обичаи, традиционни занаяти и поминък, домакинство и кулинария. Постоянната експозиция ще бъде обновена, като по проекта ще бъдат издирени и закупени и нови експонати, които да  я обогатят.  Проектът се реализира с безвъзмездна финансова помощ по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014 – 2021 г. по Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“. Срокът за изпълнението му е 24 месеца. Той ще приключи на 30.04.2024 година.