Стамболово търси доставчик на ток за 385 000 лева

Обществена поръчка за доставка на електрическа енергия обявиха от Община Стамболово по две обособени позиции. Едната е за определени общински обекти с прогнозно количество в размер на 500 MWh.

Втората е за нуждите на образованието, културата и спорта към общината с количество 50 MWh. Прогнозната стойност на поръчката е за 385 000 лв. без ДДС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 1 март.