Ивайло Крачолов: Община Чирпан вече може да гледа в перспектива

Затварянето на големия финансов проблем, който имаше община Чирпан е едно от най-значимите неща, които постигнахме през предходната година. Това сподели кметът на община Чирпан Ивайло Крачолов. На практика тази година казуса със средствата от заема за санкциите по водния цикъл, който е реализиран преди 7 години в Чирпан на практика е приключен. Ще напомня само, че аз заварих общината с близо 28 милиона изискуеми средства и с блокирани сметки и буквално месец след това встъпих в длъжност. Държавен фонд „Земеделие” даде общината на НАП и ние от 21 януари 2020 г. вече бяхме в негативния списък НАП като община, която дължи на държавата близо 15 милиона лева. Всичко това вече е изчистено, ние изчистихме задълженията към Държавен фонд „Земеделие” и НАП, да разбира се имаме да връщаме 7 млн. лева заеми, които изтеглихме, но в замяна на това сега общината може да кандидатства по европейски програми, може да кандидатства по програмите на Министерството на социалната политика, защото за всяка една програма ние трябва да удостоверяваме, че нямаме задължения към държавата. Така че, юридически нещата са на практика почти на 99 % затворени, което ни дава възможност да гледаме вече малко повече в перспектива.

Другото, което за мен беше много важно не само в тази година, но в тази година вече се вижда и резултата от тази наша работа е да променим облика и имиджа на нашата община към инвеститорите. Определено инвеститорския интерес към общината през тази година е очевиден. Имаме стартирали и реализирали се проекти, един от които е ритейл парка, който до 3-4 месеца ще бъде отворен. Това е нещо, което никой не си е представял, че може да се случи в Чирпан преди 2-3 години. Имаме много сериозен интерес към терени в Чирпан. За съжаление обаче, войната, която започна през февруари месец и с променената икономическа картина в Европа и света, някои от по-големите инвеститори от Германия и Австрия засега се намират в едно изчакване заради тази инвазия в която попада България. Аз смятам и съм оптимист, че през тази година това ще се промени, затова пък на нас ни дава един отрязък от време, през който да си свършим работата, а именно да приемем новия устройствен план на града и общината, което е изключително важно, в което сме предвидили две места за развитие на индустриални зони. Да можем да затворим процеса с придобиване на поделението като собственост на общината и по този начин следващата и по-следващата година да можем много по-динамично да вървим към привличането на инвеститори в нашата община.