Община Созопол ще ремонтира улица „Виа Понтика”

Община Созопол сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на инфраструктурен проект с голямо обществено значение – ремонта на ул. „Виа Понтика“, в местността Буджака. Реконструкцията на цялата улица е разделена на два етапа, като обект на настоящия договор е северната част с дължина близо 2 км.

 Инвестиционният проект за реконструкцията и ремонта на ул. “Виа Понтика“ бе поискан от Община Созопол за целево финансиране поради изключително лошото експлоатационно състояние на настилката, бордюрите и тротоарите, които на места дори липсват и това създава проблеми както на водачите на МПС, така и на пешеходците. С реализирането на този проект ще бъде оптимизирана организацията на движението и ще бъде подобрена безопасността за всички участници в него. Основна цел на проекта е отстраняването на всички повреди и повишаване носимоспособността на уличната конструкция във връзка с повишеното и променено по вид транспортно натоварване и за осигуряване на максимален експлоатационен период. Освен тази дейност, проектът включва и отводняване на дъждовните води чрез реконструкция на съществуващи и изграждане на нови отводнителни съоръжения. „Местността Буджака става все по-предпочитано място както за живеене, така и за почивка и натовареността на главната улица „Виа Понтика“ е огромна, а състоянието й е изключително лошо. С реализирането на този проект районът ще придобие съвсем нов облик, който ще корепондира с нуждите и желанията на всички нас“, коментира кметът Тихомир Янакиев. Стойността на проекта е 2,3 млн.лв., като МРРБ ще финансира част от него в размер на 1,5 млн.лв.