Изграждат фабрика за производство на ски в Асеновград

Кметът на Асеновград д-р Христо Грудев присъства на връчването на сертификат клас А, издаден по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, на компанията „Амер Спортс България“ ЕООД. Фирмата е един от най-големите производители на ски оборудване в света и е част от „Тракия икономическа зона“.

Сертификатът беше връчен от служебния министър на иновациите и растежа Александър Пулев. Фирмата е с утвърдени традиции – съществува повече от 70 години, разполагайки с различни по вид и характер производства по целия свят. Компанията започва да се съсредоточава върху индустрията със спортни стоки през 80-те години на миналия век, като придобива някои от водещите световни марки и се специализира в производството на оборудване и аксесоари за спортистите.

„Общината ни е с население малко над 70 000 души. Имаме доста учебни заведения, които подготвят кадри в различни професионални сфери. Изградена е и инфраструктура до места и пространства, в които може да се развива бизнес и да се реализират големи инвестиции, както тази, чието начало отбелязваме днес. Щастлив съм, че точно Асеновград ще бъде част от инвестиционната политика на „Амер Спортс България“. Фирмата е с доказан авторитет и ще допринесе за повишаване икономическото развитие на нашата община. Фактът, че ще бъдат разкрити над 100 нови работни места ме радва изключително много. Чрез осигуряване на препитание за десетки семейства от община Асеновград ще допринесе за по-лесното справяне с настъпилата криза. Освен това, ще се осигури и възможност за професионално развитие и реализация на млади хора, търсещи работа. Инвестицията в нашия регион ще допринесе за повишаване стандарта на живот тук. Мога да кажа, че общината работи отлично съвместно както с бизнеса, така и с държавата“, посочи пред медии кметът на града д-р Грудев. Той допълни, че богатата бизнес история доказва опитност и недвусмислено показва, че идването на марката в Асеновград ще бъде една от най-големите възможности пред местното население.

Мехмед Лятиф отчете дейността на ОбС в Минерални бани

Дейността на Общинския съвет в Минерални бани за 2022 година отчете неговият председател Мехмед Лятиф. През този период Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии работиха в съответствие с изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, каза Мехмед Лятиф.

През отчетния период са проведени 6 редовни заседания на Общинския съвет и 4 извънредни, на които са приети 160 решения. Проведени са и 28 заседания на постоянни комисии. В по-голямата си част решенията са по важни въпроси на нормативната база в общината, по провеждането на по-стабилна бюджетна политика, по създаването на инвестиционен климат и по развитие на социалната система. За общинските съветници няма маловажни теми и въпроси. Фсяко решение е насочено към най-важното – развитието и просперитета на община Минерални бани и благополучието на нейните граждани. Приетите решения са изключително разнообразни като теми и адреси, за които са предназначени. Могат да бъдат систематизирани условно в няколко групи – стратегически, финансово-стопански, териториално-устройствени и социално-икономически каза Мехмед Лятиф. През отчетния период общинските съветници активно участваха в обществено-политическия живот на общината. В голямата си част съветниците винаги се отзовават на жалбите и молбите на гражданите и предлагат мерки за тяхното решаване.

Въпреки, че отчитаме един кратък период, който се характеризира с интензивност и условия на пандемия с много отговорност, инициативност и все по-голяма задълбоченост в нашата работа, смятам, че е възможно дейността на Общинския съвет през следващия период да бъде още по-добра и още по-ефективна за развитието на община Минерални бани. Няма съмнение, че всеки от нас ще вложи повече от своята положителна енергия в името на това, местното самоуправление да става все по-силно и да придобива все по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление.