Стартира новата данъчна кампания в община Царево

Преди броени дни отдел „МДТ“ при Община Царево откри данъчната си кампания за плащане на местни данъци и такси за 2023 година, съобщиха от пресцентъра на общината. И тази година кампанията предизвика много голям интерес сред данъкоплатците на Община Царево.

По традиция първи заплати данъците кметът на Общината – инж. Георги Лапчев, а след него зам.-кметовете – г-н Марин Киров и г-н Георги Стоянов, секретарят на Общината – г-жа Мария Конярова и началникът „МДТ“- г-жа Плумка Митрева. За първите данъкоплатци бяха приготвени изненади. За първа година община Царево връчи плакет и торта на г-жа Магда Димитрова от град Царево – първия данъкоплатец, платил налозите за 2023 г. Останалите подаръци отидоха при г-жа Недялка Захариева, г-н Димитър Киров, г-н Калин Екшиев, г-н Драган Зарев, г-н Румен Колев от Царево и г-н Георги Томов от с. Велика. В кметствата в гр. Ахтопол, с. Лозенец и с. Синеморец първи заплатиха своите налози за новата година кметовете на населените места. Първи данъкоплатец в гр. Ахтопол е г-жа Павлина Толева, в с. Лозенец е г-жа Ирина Десполова, а в с. Синеморец е г-жа Маргарита Ванкова.

26-тото си редовно заседание проведе ОбС – Минерални бани

Двадесет и шестото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха предвидени 11 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет – Мехмед Лятиф предложи към тях да бъдат добавени още 7.

Сред по-важните решения бяха приемане на отчет за дейността на Общинския съвет в Минерални бани и неговите комисии за 2022 година. Приет бе Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 г. На общинското предприятие “Стройкомерс“ ЕООД и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол. Общинският съвет взе решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Минерални бани и прие Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 19, ал. 5 от ЗУТ. Приета бе и Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Местните парламентаристи определиха базисните цени за помещенията, ползвани за здравни услуги. Общинския съвет прие и Програма за овладяване популацията на бездомни кучета в община Минерални бани, както и Отчетен доклад на комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Взето бе решение община Минерални бани да кандидатства с проект “Бъдеще за децата“ за деца неравностойно положение и деца с увреждания.

Сред останалите проекти за решения бяха такива за отдаване на имоти, публична общинска собственост под наем чрез провеждане на публичен търг, разрешения заизработване на ПУП и приемане на Годишен план за добив на дървесина от общинските територии за 2023 г.