Анкетна карта за изменението на климата попълват в Стамболово

Във връзка с разработването на План за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към изменението на климата в община Стамболово, като част от изпълнението на проект “Въвеждане на мерки за адаптация към променящия се климат в общините Гълъбово, Горна Оряховица и Стамболово“, финансиран по Програма “Опазване на околната среда и климатични промени“, програмен оператор Министерство на околната среда и водите, Общинска администрация Стамболово провеждат анкетно проучване по въпроси за проблемни области, свързани със замърсяването на околната среда и настоящето екологично състояние в община Стамболово.

Анкетата е насочена към представители на следните групи заинтересовани страни в община Стамболово – жители на общината, представители на общинска администрация, представители на местния бизнес и неправителствени организации (НПО). Анкетната карта е анонимна и може да бъде намерена на официалната интернет страница на община Стамболово в електронен вариант, както и на хартия в сградата на община Стамболово. Попълнени и сканирани анкетни карти могат да бъдат изпратени на електронен адрес obshtina.stambolovo@gmail.com или предадени на хартия в деловодството на община Стамболово.

Двама ученици на Борис Димовски на 24-тото Euro-kartoenale

Двама ученици на Борис Димовски са класирани за 24-то Euro-kartoenale в Kruishoutem-Белгия 2023. Това са Калин Николов и Живко Тенев – GISSEN. В селектираните автори са още 10 български карикатуристи, сред които Ивайло Цветков, Цочо Пеев, Валери Александров и др. Общият брой на участниците в картоеналето е 538 от 83 държави. Те са представени с 1 776 произведения, информираха от екипа на GISSEN.

Изложбата ще продължи от 9 април до 25 юни т.г. но след това тя ще продължи като пътуваща изложба в различни градове на Белгия. Темата на изложбата тази година е “Бъдещето на мобилността – по пътя към Картопия“. Преди откриването на изложбата престижно жури ще определи победителите. Класираният на първо място карикатурист ще получи награда от 2 100 евро, за второ място са предвидени 1700 евро, а за третият са предвидени 1500 евро. Паричните награди са придружени и от специален трофей. GISSEN е редакционен художник на Антен Ер от основаването на сайта преди 18 години. Преди това е публикувал свои карикатури във вестниците „Антени”, „Пулс”, „Шипка”, „Демокрация”, „Ориент Експрес”, „Новинар Юг” и др. Печелил е награди за свои произведения в Италия, Сирия и Китай. Сред най-успешните му карикатурни проекти са авторските изложби „Царят е г-о-о-о-л!” /1996/, „Безкнижниците” /2004/ и „Морска сатира” /2010/ в Дома на хумора и сатирата – Габрово. Следват още изложбите „Червена книга” /2007/, „Сезам, усмихни се!” /2007/, „Мила Родино” /2008/, „Стената на смеха” /2009/, „24 карата” /2010/, „Номер едно” /2014/, „Царевичак” /2015/, „GISSEN в страната на гочетата” /2015/, „Репортаж от мястото на вица” /2017/, „Europeada” /2018/, „Каталунска Диада” /2018/, „Кривици” /2019/, „Жълтият GISSEN” /2019/, „Няма никой в Рая” /2019/, „америГанците” /2020/, „ФейсБукварница” /2020/, „Навъсен, усмихни се!” /2020/, „Изгубени в прехода 1 и 2” /2021/, „Доктрината GISSEN” /2021/, „Двойките” /2022/ и „Последният хидалго” /2022/.