В Созопол проверяват зимуващите водолюбиви птици

До 15 януари се провежда преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Това каза орнитологът д-р Петър Янков от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Той посочи, че това е общоевропейска инициатива, която се провежда всяка година около средата на януари. 

„Целта е да се събере максимален брой данни за състоянието на птиците, свързани с водоемите. През лятото, когато те се размножават, са разпръснати на много места и няма как да се преброят. А през зимата птиците се събират в незамръзналите водоеми и тогава има оптична възможност да се установи броят им. Идеята е да се види как се променя числеността на всеки от тези видове през годините. В България това се прави от 1979 г., като през последните 33-34 години организатор е БДЗП, но вече в инициативата влизат и много други организации и държавни институции“, поясни орнитологът. 

В преброяването на птиците в Бургаския регион ще участват около 40 души, разпределени в няколко екипа. „Един проверява Атанасовското езеро, друг – Бургаското, трети – Мандреснкото. Отделни екипи покриват Черноморското крайбрежие, както и други вътрешни водоеми – микроязовири и реки. Целта е да се обхване по-голямата част от влажните зони“, добави д-р Янков. По негови наблюдения през годините броят на отделните видове птици варира – при едни се увеличава, при други – намаля, а трети дори изчезват, но по думите му това, което прави впечателние, е, че общият брой е по-малък. „Това вероятно се дължи не само на намаляването на някои от тях, но и на необичайните зими. Времето сега не може да се нарече зимно, а по-скоро късно есенно. Птиците идват през по-студените зими, когато на техните обичайни места водоемите замръзват – тогава те намират убежище при нас. Сега обаче дори на север зимите са меки и птиците си остават там“, добави Петър Янков.  Бургас е изключително богат на птици район – не само в България, но и в Европа, посочи орнитологът. „Тук могат да се открият и силно застрашените видове, включително такива, които са в Червената книга на света. Сред тях са тръноопашатата потапница, ледената потапница, ушатия гмурец и други. Те са обект на по-специално внимание и тяхната численост се следи по-отблизо“, посочи експертът от БДЗП.