Фирма от Минерални бани ще изгражда електропровод в Симеоновград

Електропровод с дължина 18 453 метра предстои да бъде изграден на територията на община Симеоновград, става ясно от уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ – Хасково. То е от фирма с адрес в Минерални бани.

Въздушният електропровод високо напрежение 220 kV ще преминава през землищата на Симеоновград и селата Константиново, Калугерово и Пясъчево. Целта е присъединяване на Фотоволтаичната електрическа централа „Поляново“ към електроенергийната система. Преносът не електроенергия ще се осъществява от новоизградената подстанция в местността „Герен дере“ в землището на харманлийското село Поляново до подстанция „Марица Изток“ в село Пясъчево. За нуждите на кабелното трасе ще се изградят 64 железорешетъчни стълба. Площта им няма да надвишава 100 квадратни метра на фундамент.