Обсъдиха Програмата за опазване на околната среда в Стамболово

Обществено обсъждане на Програмата за опазване на околната среда на община Стамболово за периода 2023-2028 г. се проведе на 16 декември от 10.30 часа в залата на общината. Тя е разработена по проект „Партньорството на гражданите с местните власти, предпоставка за прилагането на принципите на прозрачност, откритост и ефективност на публичните политики за устойчиво развитие на територията“. Той се изпълнява от Сдружение СВР – Хасково в партньорство с община Стамболово и  се финансира от програма „Добро управление“.