Нов образователен портал за климатичните промени в община Тунджа

Регионална информационна среща за образователните възможности, свързани с промените в климата и мерките за справяне с тях, събра на 25 ноември в залата на община „Тунджа“ представители на училища в община „Тунджа“, на неправителствения сектор, на бизнеса, ръководството на общината и екипа на проекта „Променяме се с климата“. Домакин на срещата беше ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Веселиново, което е сред седемте училища партньори по проекта от цялата страна.

На регионалната среща беше представен новият образователен портал – „Климадапт“, създаден по проекта, който ще обхваща широк набор от информационни и образователни материали и ще бъде полезен наръчник за образователните институции в работата им с учениците, свързана с промените в климата. Водещият експерт по проекта Климент Минджов демонстрира възможностите на образователния портал, по който все още се работи. Той включва 14 тематични групи за климатичните промени и 14 образователни сценария, свързани с тях. В него учителите могат да намерят голям брой видеа, различни игри и други методи за по-различно и интересно обучение на тема климатични промени. Ръководителят на проекта Мариана Банчева представи проекта, партньорите и основните дейности. Зам.-кметът на община „Тунджа“ Татяна Стоева приветства участниците в срещата и очерта значимостта на обсъжданата тема и нейната актуалност за тунджанската общност.