Частично бедствено положение в община Царево

Filling up a glass of water

На редовно заседание на Асоциацията по ВиК, на която присъстват всички кметове на общини от региона и директорът на ВиК-Бургас, се взе единодушно решение да се предложи на Областния кризисен щаб да бъде обявено частично бедствено положение във ВиК сектора в област Бургас.

Причина за това стана представеният доклад от директора на ВиК-Бургас пред областния управител проф. Мария Нейкова и членовете на Асоциацията, според който конструкцията на пречиствателната станция за питейни води към язовир Ясна поляна е значително компрометирана и поставя пред реален риск част от населените места от област Бургас да останат без качествено водоподаване и преминаване на режим на водата. Частичното бедствено положение се обявява за община Царево, община Приморско, община Созопол и част от община Средец, които се захранват от язовир Ясна поляна. ВиК-Бургас обяви, че необходимата инвестиция за ремонт на пречиствателната станция е 15 млн. лв. Има изработен идеен проект, приет на експертен съвет във ВиК-Бургас. Предстои изготвянето на работен проект и спешно предприемане на ремонтни дейности. Членовете на Асоциацията по ВиК единодушно гласуваха предложенията на кмета на община Бургас Димитър Николов инвестициите за ремонта на пречиствателната станция към язовир Ясна поляна да са за сметка на ВиК-Бургас, а не от бюджетите на общините. Кметовете на останалите черноморски общини настояха да се търси целево финансиране чрез МРРБ или от Междуведомствената комисията за бедствия и аварии към Министерски съвет, за да не се поема допълнителна финансова тежест от крайните потребители на ВиК услугите.

В продължение на търсене на решение за намаляване цената на водата от последното заседание на Асоциацията бе прието предложението на кмета на Бургас да се оспори решението на КЕВР, според което цената на водата в област Бургас да бъде намалена само с 5%. В тази връзка областният управител проф. Нейкова ще организира среща между кметовете на общини и ВиК-Бургас с ръководствата на КЕВР и ВиК Холдинга, на която да се търси решение на проблема с цената на водата. Областният управител разпореди на директора на ВиК-Бургас да изготви спешен доклад за техническото състояние на съоръженията към язовир Камчия, който да бъде докладван на следващото заседание на Асоциацията по ВиК. Веднага след заседанието на Асоциацията по ВиК се проведе и Областен кризисен щаб, на който се приеха като приоритет всички констатации от доклада и членовете му взеха единодушно решението да се обяви частично бедствено положение за ВиК сектора, считано от 16.00 часа на 08.12.2022 до 16.00 часа на 15.12.2022 г. Не се предвижда прекъсване в подаването на питейна вода вследствие на ремонтните дейности.

Интерактивен екскурзовод в Музея на Яворов

Приключи проект „Интерактивен екскурзовод в музея на Яворов“ на Клуб „Отворено общество“ – Стара Загора, реализиран съвместно с Къща музей „Яворов“ в Чирпан. Той се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорството с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Новото интерактивно предизвикателство ще освежи съществуващата експозиция и ще обогати традиционното наследство на Къща музей „Яворов“ в Чирпан. Ще удовлетвори интересите и на нови, различни публики, ще донесе икономически ползи за общността. Моделът успешно беше приложен и вече работи в Литературно-художествен музей „Чудомир“ – Казанлък и Къща музей „Гео Милев“ в Стара Загора. Младото технологично поколение ще бъде привлечено не само от невероятната атмосфера на дома на поета, а и от възможността и правото да има избор. Дигиталното съоръжение ще внесе нещо непознато в музея – ще доведе нова публика, която според своите интереси ще може да търси и да избира желаната информация само с едно докосване на тъч скрийна. Всичко на екрана е изработено с вкус и модерен дизайн, лесно и удобно за управление, еднакво атрактивно и интересно за деца, млади хора, възрастни и ценители.

Авторът на пропитата с дълбок скепсис и прозрения поезия – Яворов, е емблематичен творец. Неговите произведения променят българското литературно мислене и налагат нов, напълно различен начин на писане. В съответствие с естетическите възгледи на един от най-бележитите български поети, Интерактивният екскурзовод разкрива необятната Яворова вселена в пет съдържателни фрагмента:

1. Кратък филмов разказ внася нов, въздействащ и атрактивен щрих към музейния портрет на Яворов;

2. Любовта към трите жени – Мина Тодорова, Лора Каравелова и Дора Габе, в творчеството на поета прераства в мечта за света, в негов храм, в който той съхранява красивото, светлото, чистото в човека;

3. Единствената вечна и най-голяма любов на Яворов, представена в писма, текстове и стихове, остава Македония;

4. Визуализирани оригинали и озвучени стихове на поета ще докоснат и ще се запечатат в съзнанието ни, за да искаме да четем още и още от творчеството му;

5. Запазените ценни снимки от детството, семейството и приятелите на Яворов могат да бъдат разгледани в специално подредения Интерактивен албум. Иконите на сензорния дисплей имат опция за избор на английски език, което ще улесни представянето на книжовното наследство на българския поет и пред чуждестранната публика. Цялостният творчески продукт и техническото обезпечаване на интерактивната комуникация са изпълнени от „Ню Ейдж студио София“ – професионална криейтив компания от много висок клас. Модерната сензорна инсталация ще изведе музейното преживяване на много по-дълбоко и въздействащо ниво, ще повиши любопитството и интереса на местната общност и ще осигури допълнителни образователни възможности. Ще привлече нови публики и от други градове и чужбина, ще изведе Къща музей „Яворов“ на международната културна сцена. Официалното откриване на Интерактивния екскурзовод в Къща музей „Пейо К. Яворов“ – Чирпан ще бъде на 25 ноември 2022 г. от 17:30 часа.

Обсъдиха публично план-сметката на община Тунджа

Публично обсъждане на план-сметката за 2023 г. за такса битови отпадъци на община „Тунджа“ се проведе от 12 часа вчера в конферентната зала на общината.

От 23 ноември 2022 г. на страницата на община „Тунджа“ е публикуван проектът на план-сметката на общината за следващата година, уведомлението и проекта за решение, което ще бъде предложено на Общински съвет. Всеки заинтересован може да се запознае с тяхното съдържание и в рамките на едномесечния срок да представи предложения.