В Стамболово ще има защитена местност „Долно Черковище”

Предстои свикването на комисия, която да разгледа предложение за обявяване на Защитена местност „Долно Черковище“ в землището на село Долно Черковище, община Стамболово, става ясно от съобщение на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково /РИОСВ/. Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ. Целта на обявяването на Защитена местност „Долно Черковище“ е опазване на местообитанията на защитени, редки и защитени растителни и животински видове. Общата площ на защитената местност „Долно Черковище“ ще бъде 469,1116 ха. В границите на Защитената местност ще бъде забранено всякакво строителство и други дейности, водещи до промяна на ландшафта, прокарване на нови пътища с изключение на съществуващата горска пътна инфраструктура, както и депониране на отпадъци, разкриване на кариери и провеждане на минно-геоложки проучвания.