Община Чирпан ще ремонтира Домашния социален патронаж

Община Чирпан ще кандидатства с проект пред Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. По проекта се предвижда да бъде ремонтиран изцяло първият етаж на Домашния социален патронаж, където се намират кухнята, складовите помещения, коридори и един санитарен възел. Ще бъдат подменени фаянсови плочки, врати, дограма, изцяло ще бъде обновен санитарния възел. Проектът е на обща стойност 59 225 лв. с ДДС. Задължително условие от страна на Фонд „Социална закрила” при кандидатстване е собствено участие от страна на кандидата в размер на минимум 10 % от стойността на проекта, а финансирането от Фонд „Социална закрила” е в размер до 50 000 лв. с ДДС.