Безстопанствените кучета преброяват в община Банско

Община Банско организира кампания по преброяване на безстопанствените кучета на територията на общината. Целта е да се отчете всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо присъствие на собственик. Тези мероприятия се извършват с цел да се определи динамиката на развитие на популацията на безстопанствените кучета на територията на общината. В Община Банско кампанията ще се проведе в периода от края на м.октомври до края на м.ноември 2022 г. Всички заинтересувани страни, могат да се включат – организации за защита на животните или други  юридически или физически лица като пуснат заявление на фронт-офиса в Общинска администрация Банско до Кмета на Община Банско за участие, в срок до 21.10.2022г.

Приключиха проект „Детски свят в цвят” в община Тунджа

В село Хаджидимитрово, община „Тунджа“ се проведе информационно събитие – заключителна пресконференция за представяне на осъществените дейности и постигнатите резултати по проект „Детски свят в цвят“, Договор №БС-33.20-4-015 от 26.10.2021 г., финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ, Конкурсна процедура 33.20-2021. Бенефициер по проекта е Детска градина „Изворче”, с.Кабиле, община „ Тунджа”, като одобреното финансиране е 19 920 лв. Проектните дейности са с продължителност 12 месеца и се изпълняват от края на октомври 2021 г.,  както в основната сграда на Детска градина „Изворче“, с.Кабиле, община „Тунджа“, така и в допълнителните сгради  на целодневните детски групи към детската градина в други населени места, а именно – допълнителните сгради на детска група „Маргаритки“, с.Безмер, детска група „Пролет“, с. Дражево, детски групи „Калинки“ и „Пчелички“, с. Хаджидимитрово. Целева група са общностите на детската градина – деца в предучилищна възраст и родители, в т.ч. от ромски произход, родители и учители от общинската детска градина.

Община Минерални бани ще получи 1 621 447 лева за ремонт на път

Кметът на община Минерални бани г-н Мюмюн Искендер и главния счетоводител Недялка Ангелова подписаха в Министерството на регионалното развитие и благоустройството споразумение за предоставяне на финансови средства в размер на 1 621 447 лева, с които ще се рехабилитира обект „Път HKV1125/ III/506 Караманци – Винево – с. Габрово община Черноочене.