Юксел Исмаил чества 60-годишен юбилей в Ардино

60-годишен юбилей отбелязва на 27-ми октомври председателят на Народно читалище „Родопска искра” в Ардино. Юксел е председател на читалището в родопския град за шести мандат и общински съветник в местния парламент. През последните няколко години той прави име като изпълнител на автентична музика.

Дългогодишният член на Настоятелството Мехмед Гюлестанов отбеляза, че Народно читалище „Родопска искра” е истински дом на културата в малкия родопски град, където всеки един от 7 до 77 годишна възраст може да изяви своята културна принадлежност и идентичност без да се опасява, че няма да бъде разбран. „Радостно е, че въпреки тежката икономическа криза самодейците от културното средище поддържат дужовния живот в града”, каза още Гюлестанов.