Кметът на Созопол се срещна със съветник от посолството на САЩ

Кметът на Созопол Тихомир Янакиев проведе среща със съветника по политико-икономическите въпроси в Посолството на САЩ в България Чарлз Перего, съобщиха от пресцентъра на морската община.

В срещата взеха участие и зам.-кметът Румен Кисьов, Директор дирекция УСТСД Йордан Петков, както и представители на местния бизнес в сферата на туризма и рибопреработката Николай Янков, Владимир Казасов и Миндо Стоянов. Целта на срещата бе да се обсъдят икономически инициативи, както и перспективите за сътрудничество и развитие в сферата на бизнеса, културата и туризма и да се даде тласък на връзките между хората от двете държави. Предимствата на община Созопол, приоритетите, целите и плановете на общинското ръководство в тези сфери представи кметът Тихомир Янакиев по време на разговорите. Кметът и представителите на бизнеса посочиха и проблемите, влияещи на туризма, като последиците от епидемията COVID-19 и икономическата криза. Администрация и бизнес отбелязаха готовност да работят с ключови американски сътрудници, надеждни партньори и да привличат чуждестранни инвестиции.

РИОСВ блокира сондаж на „Поляните” в Синеморец

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас извършиха незабавна проверка във връзка с постъпил сигнал на 13.10.2022 г. за извършване на сондажни дейности в местност „Поляните”, село Синеморец. При проверката се констатира, че се извършват сондажните дейности в поземлен имот в с. Синеморец, местност „Поляните“, община Царево с една работеща сондажна машина. Имотът попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), Природен парк „Странджа“ и в защитени зони, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие – (ЗБР) BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици и BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa. Към датата на проверката няма входирано в РИОСВ-Бургас уведомление за инвестиционно предложение в обхвата на поземления имот за изграждане на сондаж, с приключила процедура и издаден краен административен акт по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Издадено е предписание за преустановяване на извършваните дейности.

В мъглижкото Селце отбелязват храмов празник на Св. Иван Рилски

В мъглижкото Селце отбелязват днес храмовия празник на селото. Най-голямата забележителност тук е църквата „Св. Иван Рилски”. Тя е била пред разруха, но местните са събрали пари, за да я възстановят и днес тя изглежда чудесно. Православната църква почита днес преп. Йоан Рилски Чудотворец – духовник, монах, отшелник, небесен покровител на България и българския народ. След смъртта си през 946 г. св. Йоан Рилски е погребан близо до основаната от него Рилска обител, но след това мощите му са пренесени в Средец, където дълго време играят централна роля в религиозния живот на града. Пренасянето на мощите, което традиционно се отбелязва на 19 октомври, не е точно датирано, като различни изследователи го отнасят между последните години от управлението на цар Петър I (управлявал 927 – 969)