Община Чирпан набира потребители за „Топъл обяд”

Община Чирпан стартира набирането на потребители за „Топъл обяд”. Община Чирпан ще кандидатства с проект по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“.

Днес на работна среща в общината, експертите от Дирекция „Европейски програми и проекти” запознаха кметовете на всички населени места с условията по проекта и ангажиментите им по набиране на заявления от жителите на селата. Безплатният топъл обяд на потребителите се предоставя само в работни дни и включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Повече информация, както и заявления могат да се получат и подават от желаещите в сградата на Община Чирпан всеки работен ден от 10:00-12:00 часа на гише „Социални дейности” в Информационен център на община Чирпан от 17.10.2022 г. Здравните медиатори на общината ще се включат активно в работата по проекта, като от същата дата ще бъде обособена приемна и в кв. „Кирил и Методий – Запад”, където гражданите ще могат да подават заявления всеки работен ден от 13:00-17:00 часа.