Празник по проект „Желани пространства” организира община Тунджа

Екипът на Общностен център за деца и семейства- с. Козарево организира по проект „Желани пространства” – Комплексен модел на интегрирани услуги за ранно детско развитие и социално включване в малките населени места” публично събитие за деца и родители – потребители на услугите, което се проведе на стадиона в село Кабиле. Целта на събитието бе да бъдат представени дейностите по проекта и постигнатите до момента резултати, както и по-широко информиране и публичност. На събитието децата и техните родители имаха възможност да се забавляват заедно в игри и арт кътове. Проект „Желани пространства…“ се реализира от 2016 година на територията на община „Тунджа“ и е на стойност 1 739 303.58 лв.