Водата е най-ценният природен ресурс в Минерални бани

Най-ценният природен ресурс за развитието на туризма в Минерални бани е минералната вода. Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода, през 1952 г., със заповед на МНЗ, курортът в Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Днес, община Минерални бани е обновена и атрактивна туристическа дестинация.