Кметът: Данък сгради и такса смет в Созопол не са повишавани

Данък сгради и такса смет в Созопол не са повишавани, това каза кметът на община Созопол Тихомир Янакиев. Стягаме коланите, ако хората имат вяра и търпение, ще го направим. Днес недоволстват, че са увеличени цените на паркингите. Ще бъдат, няма как да е иначе, ситуацията ни притиска, добави Янакиев. Няма как хората да очакват от нас да не взимаме нови дългове, да не продаваме общинско имущество. В момента продаваме земи, които са в параграф 4 за продажба, за да не вдигаме данъци. Трябва да отбележа, че данък сгради и такса смет не са повишавани, откакто аз съм кмет, независимо от турбулентните периоди, в които попадаме. Това ще продължи да е така, докато съм на този пост, каза още Тихомир Янакиев.

РИМ Бургас представи нова книга за древно Василико в Царево

В Царево бе представено най-новото издание на РИМ Бургас “Древно Василико. Исторически и археологически проучвания“. Автор на изследването е д-р Милен Николов, директор на Бургаския музей. За пръв път се излагат неизвестни факти за древната история на морския град, според които началото на обитаването от траките тук е още от VI в. пр. Хр., а от XII в. до ден днешен селището се развива без прекъсване на живота, което го прави едно от най-старите по Българското Черноморие. В книгата се публикуват за пръв път многобройни неизвестни данни и артефакти от археологическите проучвания през 2012 г. при църквата “Успение Богородично“ във Василико. Изданието е изцяло финансирано от Община Царево. Книгата бе представена от проф. д-р Пламен Павлов, преподавател по средновековна история и по История на Византия във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий“. Професор Павлов е водещ световен медиевист, автор на над 30 монографии и стотици студии и статии по средновековна история и култура на Балканските държави.

Европейско финансиране получи „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”

СНЦ „Местна инициативна група – Мъглиж, Казанлък, Гурково” има сключено споразумение за изпълнение на Стратегия за „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Началото на проекта е поставено на 29.11.20216 г. Той ще бъде финализиран на 30.09.2023 г. Общата стойност на проекта е 6 376 005 лева, като европейското съфинансиране е 5 566 292 лева, а националното е в размер на 809 713 лева. Проектът се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – подмярка Европа инвестира в селските райони, Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.