Кметът на Чирпан обсъди приоритети за зимния сезон с ПГСС

Приоритетите в идния зимен сезон за ПГСС – това обсъдиха ръководството и педагогическият колектив с кмета Ивайло Крачолов и директора на Дирекция по образование и култура Ангелина Паскалева.

На срещата бяха обсъдени бъдещи проекти и инициативи на Гимназията. Кметът поздрави колектива за успехите и им пожела благополучие в учебната 2022/2023 година.

170 г. навърши СУ „Св. Климент Охридски” в Стамболово

170 г. отбеляза през тази година СУ „Св. Климент Охридски” в Стамболово. Припомнено бе също, че първата класна стая е била в двора на църквата, а първият учител Христо Златаров от Хасково. Той е бащата на проф. д-р Асен Златаров.  През 1928 година е било построено ново училище с доброволен труд на хората. Днес СУ „Св. Климент Охридски” е в просторна сграда на брега на яз. „Гледка”. То е единственото средно училище на територията на община Стамболово. Вече 170 години поддържа огъня на знанието. В него се обучават ученици от 1 до 12 клас. Всяка година имат прием по специалността „Производство на кулинарни изделия и напитки”. СУ „Св. Климент Охридски” е емблематично място, където децата от община Стамболово получават добро образование, място, където кипи всеотдаен учителски труд.

Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно

Общинския съвет в Минерални бани проведе извънредно заседание от 14,00 часа на 4 октомври. То бе свикано от зам. председателя на местния парламент Екрем Юзеир. В проекта за дневен ред бяха включени 4 докладни записки.

Общинските съветници разгледаха прилагането на чл.68, ал.1, т.2 и ал.3 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, за формиране на паралелки под минималния норматив за учебната 2022/2023 г.

Разгледано бе и проекторешение относно добива на дървесина от широколистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2022 г.

Местните парламентаристи се произнесоха и за стимулиране на участници в почистването на бариерни прегради и пътища за противопожарната техника и маркиране на лесофонд през 2022 г.

Водата е най-ценният природен ресурс в Минерални бани

Най-ценният природен ресурс за развитието на туризма в Минерални бани е минералната вода. Поради уникалните лечебни свойства и химичен състав на минералната вода, през 1952 г., със заповед на МНЗ, курортът в Хасковски минерални бани е обявен за национален курорт. Днес, община Минерални бани е обновена и атрактивна туристическа дестинация.