Система за видеонаблюдение поставиха в Чирпан

Представена бе системата за видеонаблюдение на възлови места на територията на гр. Чирпан. Официално представяне на интегрираното решение на системата за видеонаблюдение на възлови места на територията на гр. Чирпан се проведе на 21.09.2022 г. в мониторинг центъра в сградата на РУ-Чирпан в присъствието на Ивайло Крачолов, кмет на община Чирпан, главен комисар Атанас Илков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, старши комисар Николай Колев, директор на ОДМВР-Стара Загора.

Проектът е финансиран със средства на Община Чирпан. Системата за видеонаблюдение ще осигури постоянно видеонаблюдение на 11 фокус точки в централната част и входно-изходните артерии на града, с цел подпомагане съблюдаването на правилата за движение по пътищата и обществения ред, и повишаване безопасността на жителите, и гостите на града. Фокус точките са определени по препоръка на РУ-Чирпан след направено обследване на комисия от представители на полицията и общината. Със самото изграждане на системата са предвидени два центъра за мониторинг и контрол в сградата на Община Чирпан и в РУ-Чирпан.