Започна строежът на новия корпус на ОДЗ „Камбанка” в Мъглиж

В град Мъглиж започна пристрояване на двуетажен корпус към ОДЗ „Камбанка“ и изграждане на прилежащата инфраструктура, след като необходимите за това средства бяха отпуснати от Министерството на образованието и науката. Това каза кметът на общината д-р Душо Гавазов. Той добави, че 600 000 лева безвъзмездна финансова помощ са осигурени по програмата на министерството „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2022 г.), модул 1 –„Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“. Основната цел на проекта е осигуряване на равен достъп за всички деца от 4-годишна възраст до предучилищно образование в общинската детска градина в Мъглиж. По този начин ще бъде преодолян недостигът на места в детското заведение; ще се осигури здравословна физическа среда за децата, както и възможност да получават предучилищното си образование в близост до тяхното местоживеене. Пристрояването на детска градина „Камбанка“ в Мъглиж бе един от ангажиментите в предизборната програма на кмета на общината д-р Душо Гавазов.