Проектът „Топъл обяд” в Стамболово ще продължи до 30 септември

И в община Стамболово срокът на проекта „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” е удължен. До 30 септември 2022 г. жители на общината ще получават безплатно топъл обяд. Той включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт. Право на безплатен топъл обяд имат лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност, хора в затруднено положение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора с по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията, както и лица поставени под карантина без доходи и ниски доходи и граждани, които са обект на социално подпомагане.