Община Мъглиж се включва в кампанията „Да изчистим България заедно”

На 17 септември 2022 г. жителите от всички населени места в Община Мъглиж ще се включат в Националната кампания „Да изчистим България заедно“. През 2022 г. Световният ден на почистването на планетата, в който за пореден път ще се включи и България, ще се проведе на 17 септември. Управителният съвет на ПУДООС е решил да подпомогне инициативата като е проведена обществена поръчка за осигуряване на общо 3 495 бонове за дизелово гориво и бензин, нужни за кампанията. Те ще се използват в голяма верига бензиностанции. Областна администрация-Хасково предостави необходимия брой ваучери на общините на територията на областта, изразили желание да участват.