В Стамболово ще преброяват безстопанствените кучета

В Стамболово ще преброяват безстопанствените кучета. Община Стамболово набира лица, които да извършат преброяването на безстопанствените кучета във всички населени места на територията на общината. Акцията е във връзка с Наредбата за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Стамболово. Преброителите трябва да имат опит в областта на статистиката или във ветеринарната медицина, се уточнява в съобщението на общината за набиране на доброволци за преброяването. Техническото и материалното обезпечаване ще бъде за сметка на общината. Към екипа могат да участват доброволно и представители на организации за защита на животните. Документи се подават до 31 август т.г. в община Стамболово. Преброяването ще се извърши през периода септември – октомври.