Общинския съвет в Минерални бани заседава днес

Двадесет и четвъртото си редовно заседание провежда днес от 14,00 часа Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред са заложени 16 докладни записки, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са извършване на актуализация в Разчета за финансовите и капиталовите разходи за 2022 г. Местните парламентаристи ще приемат инвестиции в активи, публична общинска собственост, извършени от ВиК ЕООД – Хасково. Те ще предоставят и парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Будилник 1903” – с. Сусам. Общинският съвет ще приеме и дарение, направено от Станимир Милев. Сред останалите докладни са приемане на ПУП, отдаване под наем на имоти частна общинска собственост чрез публичен търг и отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд.