Поредна успешна учебна година очакват в община Мъглиж

Поредната успешна учебна година очакват в община Мъглиж. Тя може единствено да се гордее с постигнатото в предишната учебна година, въпреки социалната и финансова криза. Учители, ученици, възпитатели в детските градини доказаха, че хората в Мъглижкия край са будни и жадни за знания, и че техен приоритет е духовността!

Имаше много трудности, имаше притеснения за ток, отопление на училища и градини, транспорт на деца и ученици до градините и училищата, но общината успя да осигури светлото и топлото, а учители, ученици и възпитатели доказаха, че България има бъдеще с такива съвременни Будители и ученици. И добрите резултати започнаха да се отблагодаряват. Броят на първокласниците расте всяка година. Расте и броя на завършилите 7 клас. Детските градини са пълни с деца. Програми за повишаване качеството на образованието, проекти за развитие на междуетнически диалог и толерантност, обхващане и подпомагане на родители и деца в пътя към училището. Това бяха приоритети за всички учители, възпитатели и служители на общината.

Дори Кралство Испания бе впечатлено от успехите на нашите деца и Негово превъзходителство г-н Поланко Мата – посланик на Република Испания посети Община Мъглиж на 3 юни, за да поздрави лично децата и да се докосне до една традиционна българска община и нейните жители.

Задълбочихме работата по проект, предвиждащ набор от мерки – предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най- значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Екипът на Община Мъглиж дава всичко от себе си, за да бъдем полезни за бъдещето на нашите деца. Защото думите на Виктор Юго са доказали през годините, че са пророчески. А Ние, хората от Мъглиж се надяваме децата ни да живеят в свят, в който няма да има затвори.