В Минерални бани определиха местата за избирателните списъци

Кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер определи със своя заповед местата за поставяне на избирателни списъци във връзка с организацията на изборите за Народно събрание на 2 октомври т.г.

Избирателните списъци за двете секции в Минерални бани ще бъдат поставени на витрината на Данъчната служба. В селата Сусам и Боян Ботево те ще бъдат на витрините на ресторантите в двете села. В Татарево, Сираково, Колец, Сърница и Караманци за тази цел ще бъдат използвани витрините на местните магазини. В Брястово и Ангел войвода избирателните списъци ще бъдат поставени на сградите на кметствата. В Сираково и Спахиево ще се ползват витрините на ритуалните зали, а във Винево – витрината на читалището.