Започва цялостно обновяване на парк в Чирпан

Готов е проектът за цялостното обновяване на парк „Д-р Теньо Стоилов“, предстои да му бъде издадено и разрешение за строеж през следващата седмица. Той ще включва красиви пешеходни зони, нови паркови настилки и оборудване, алейна мрежа, места за отдих и почивка, богата зелена площ, ново осветление и поливна система, скейтборд площадки за начинаещи и напреднали, беседки, перголи, детски кътове и зони за семейства, въжен парк, сух фонтан (по подобие на този пред Община Стара Загора), кучешки кътове за малки и големи любимци, ще се изгради сцена и амфитеатрална трибуна, покрита с тента и паркинг зона за 28 МПС, две от които за хора с увреждане. Включени са всички предложения на Младежкия общински съвет. Проектът е изработен от „ДММ-Дизайн“ ЕООД след проведена процедура за избор на изпълнител от Община Чирпан. За реализацията му трябва да бъде осигурено финансиране около 2 млн. и 200 хиляди лева (сумата е към днешна дата), които ще търси общинското ръководство чрез НПВР. Парковото обновяване цели подобряване състоянието на околната среда, насърчаване на устойчивото придвижване, по-добър достъп на гражданите до места за отдих