Вторите пенсии на българите изгоряха за половин година

803 млн. лв. от спестяванията за втора пенсия на близо 4 млн. българи са изгорели в последната половин година. Това показват данни за активите на деветте универсални пенсионни фонда. В тях задължително се осигуряват над 3,9 млн. души, родени след 1 януари 1960 г.

Всеки месец 5% от дохода им отива като осигурителна вноска в частните пенсионни дружества. Замисълът на задължителното осигуряване от 2001 г. е хората да получат втора пенсия на база на индивидуалните вноски. Сривът от първото полугодие надхвърля двойно загубите на пенсионните фондове от световното затваряне заради COVID-19 пандемията, когато за първите три месеца на 2020 г., парите за втора пенсия се стопиха с 430 млн. лв. Преди 2 г. загубите бяха наваксани от фондовете до края на юни и те дори отчетоха положителен резултат към 1 юли 2020 г. като голяма част от възстановяването се дължеше на внесените през периода осигуровки.

Този път обаче кризата продължава вече две тримесечия, а огромната загуба на активи е натрупана именно в периода от април до края на юни. За второто тримесечие активите на деветте универсални пенсионни фонда са намалели с над 633 млн. лв., което означава, че този път и направените вноски не могат да компенсират лошите финансови резултати. Данните от отчетите на универсалните пенсионни фондове се потвърждават и от статистиката на Комисията за финансов надзор за доходността им. Шест от 9-те фонда за задължително допълнително пенсионно осигуряване са с отрицателна доходност за периода 30 юни 2020 г. – 30 юни 2022 г., показват последните данни на КФН. Доходността на универсалните фондове стига до минус 2,29.

Фондът с най-голям пазарен дял – “Доверие”, е с минус 1,60. Вторият – “Алианц”, е с минус 0,11. “ДСК-Родина” е минус 2,24, “Съгласие” – минус 2,29, ОББ – минус 0,01, “Топлина” – минус 1,74. “ЦКБ-Сила” е с 2,72 резултат, “Пенсионноосигурителен институт” е на плюс с 1,5, а “Бъдеще” е с 0,99. На бърз край на войната в Украйна се надяваше шефката на “Доверие” Даниела Петкова, за да се овладее спадът при пенсионните фондове. Положителният резултат на фонда “ЦКБ-Сила” за последните 6 месеца всъщност е едва 630 хил. лв., а на “Бъдеще” е в размер на 4,3 млн. лв.

За второто тримесечие на 2022 г. обаче абсолютно всички девет фонда имат намаление на активите и отчитат загуби, става ясно от подробен преглед на данните за инвестиционните им портфейли.