Цирков Мини Арт Фест ще гостува в Царево от 16 до 21 август

Международни артисти от Европа, Мексико и България ще участват в първото за българското Черноморие издание на цирковия Мини Арт Фест. Като цяло събитието се провежда за дванадесети път. От 16 до 21 август едно от атрактивните места на Южното Черноморие – Царево, ще се превърне в домакин на зрелищното събитие, включващо богата програма от представления, уъркшопи, циркови лагери и още много изненади.

Колоритното мултидисциплинарно събитие ще посрещне почитателите на цирковото изкуство и забавленията в X Challenge Park в живописния черноморски град от 16 до 21 август 2022 г. В рамките на шестте фестивални дни, организаторите са подготвили впечатляваща програма с участието на изявени международни артисти, като за пръв път ще бъдат представени и нови циркови дисциплини. Посетителите на Мини Арт Фест 12 – Царево ще се насладят на въздушна акробатика – китайски пой и клоунада, както и ще могат да вземат участие в специалните работилници по брейкденс, пой, жонглиране, акробатика и юнисайкъл.

В програмата са предвидени и интензивни 5-дневни акробатични и циркови тренировки, в които ще могат да се включат всички, които имат желание да тестват уменията си и да придобият нови знания и умения в цирковото изкуство. Предвидена е и специална зона за хапване и свежи напитки както и още много изненади и активности на територията на атрактивния X Challenge Park.

Сред най-атрактивните имена тази година е италианският майстор на акробатиката Mistral, който ще демонстрира уменията си със специфичния цирков инструмент китайски пой (с височина 5 метра). Mistral е добре познат на ценителите и със забавните си интеракции с публиката, така че всички посетители, които сами имат желание да се изявят, ще разполагат с тази възможност. Феновете на танците също няма да останат разочаровани, тъй като специално за Мини Арт Фест 12 – Царево, директно от Мадрид пристига едно от най-утвърдените имена от съвременната улична танцова сцена в Испания – брейкденс дуото Umami. Umami ще демонстрират вещото си майсторство в популярния танцов стил, като ще бъдат и водещи на специално организиран уъркшоп по танци.

От далечно Мексико в Царево пристигат и атрактивните Nandayapa Brothers. Те ще изнесат две представления – вечерно вариете и клоун представление. Братята Емилиано и Диего Нандаяпа са родени в семейството на едни от първите артисти в уличния театър в Мексико. Дуото всъщност се състои от трима, тъй като чаровната Сесилия Круз Лопез също е част от формата. Братя Nandayapa завършват цирковото училище NOUVEAU CLOWN INSTITUTE в Барселона. Ексцентрични и забавни, Nandayapa Brothers използват както нетрадиционни пространства за своите представления, така и театри и циркове. До този момент те са играли в повече от 25 страни и продължават своето пътешествие. Те са социално ангажирани и обръщат внимание на всички хора от съвременното общество, като се стараят да приобщават тези, които не се чувстват включени в него. Печелили са различни награди от света на цирковата гилдия в Латинска Америка.

Община Мъглиж с проект за ремонт на Читалище „Пробуда – 1869”

Община Мъглиж кандидатства с проект за основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869” в Мъглиж. Обектът на инвестиционното намерение в обхвата на проектното предложение е основен ремонт на сградата на Народно читалище „Пробуда – 1869“ намираща се в обществения център на град Мъглиж. Тя е част е от комплекс, оформящ градския площад, намиращ се на югоизток от читалището.

Главният вход е на югозападната фасада, гледаща улица – основна градска артерия. Входът се намира на значително по-високо ниво спрямо уличното платно. Целта на проекта е извършване на „Основен ремонт на Народно читалище „Пробуда – 1869“ гр. Мъглиж“. Ремонтът в обхвата на проекта включва: строително-монтажни дейности по укрепване на сградата, реновиране на прилежащите външни части, осигуряване на достъпност за трудноподвижни хора чрез изграждане на рампа за достъпна среда към главния вход от югозапад.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансова подпомагане разходи. Общите допустими разходи за един проект, са в размер до левовата равностойност на 200 000,00 евро (391 160.00 лв.). Дейностите по проекта съответстват на Приоритет 2.1 „Насърчаване културните прояви на територията на Община Мъглиж, вкл. като инструмент за повишаване качеството на живот и повишаване на туристическия интерес към Общината“, по-конкретно Мярка 2.1.3 „Обновяване на сгради и обекти с културно и религиозно значение“ както и Приоритет 4.2 „Благоустройство на инфраструктурата на Общината“, по-конкретно Мярка 4.2.1 „Подобряване на сградния фонд в Общината“ от  Плана за интегрирано развитие на община Мъглиж 2021 – 2027 г.

Кметът на Минерални бани забрани обработването на пасища

В община Минерални бани забраниха обработката и почистването на пасища след 11:00 часа. Заповедта е издадена от кмета на общината Мюмюн Искендер, след като областният управител на Хасково Катя Панева разпореди мярката.

Тя е в сила в периода от 21 юли 2022 г. до 15 септември 2022 г. и кореспондира със заповед на областния управител, издадена в края на март месец тази година, с която времето от 1 април до 15 ноември е определен за пожароопасен сезон в горските територии на област Хасково. Настоящата заповед е във връзка с риска от пожари, поради много високите температури по това време на годината, продължаващата жътвена кампания и други свързани дейности. В нея областният управител забранява обработката на пасища след 11.00 часа в периода от 21.07.2022 г. до 15.09.2022 г.

Кметовете на населени места при обявен пожароопасен риск от високи температури, силен вятър и риск от бързоразвиващи се пожари на територията на област Хасково, своевременно да информират местното население, земеделски стопани и работници, пастири, пчелари, посетителите и работещите в горските територии и в съседство с тях. Кметовете на общини и кметства да заострят вниманието на гражданите при извършването на дейности по почистване на пасища, ливади, горски територии и дворове в населените места. При възникване на пожар, незабавно да уведомят компетентните органи с точен адрес на тел. 112 и при възможност да окажат съдействие за ликвидирането му. Кметовете на общините да засилят контрола в земеделските земи за спазване на изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи. Кметовете на общините да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.

Настоящата заповед бе изпратена за сведение и изпълнение на Изпълнителна агенция по горите – гр. София, ОД „Земеделие“ Хасково, РДГ – Кърджали, ДГС/ДЛС в област Хасково, РД „ПБЗН“ – Хасково, „Електроразпределение – ЮГ“  ЕАД – Пловдив и кметовете на общините от област Хасково. Възложено е на органите на ОД „МВР“ – Хасково и РД „ПБЗН“ – Хасково, стриктно да следят за изпълнението на настоящата заповед.