Книга за Иван Вълков представиха в Музея на Яворов

В къща музей „Пейо К. Яворов“ се състоя премиера на книгата на Чавдар Ангелов „Тайният Иван Вълков като офицер, конспиратор, държавник, дипломат“. Събитието бе организирано от музея на Яворов и Ротари клуб – Чирпан. Авторът бе представен от директора на музея Златина Колева.

Д-р Чавдар Ангелов е роден в Казанлък през 1976 г. Дипломиран историк, завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ през 2000 г. През 2016 г. е „доктор“ по история в същия университет. Работил е в Исторически музей „Искра” в Казанлък, а от 2015 г. е директор на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ в гр. Казанлък. Научните му интереси са насочени към проучване на национално-освободителните борби на българския народ през епохата на Българското възраждане, края на ХIX век и началото на ХХ век и войните за национално обединение (1912 – 1913 г. и 1915 – 1918 г.). Неговият дисертационен труд е първото сериозно научно изследване за живота и дейността на ген. Иван Вълков. През 2020 г. дисертацията е издадена от издателство „Фабер” със заглавие: „Тайният Иван Вълков като офицер, конспиратор, държавник и дипломат“.

Монографията разкрива малко познати факти от живота на генерала в интересната му биография на министър на отбраната. В книгата си Ангелов развенчава редица „митове“, свързани с личността на ген.Иван Вълков, които му приписват исторически грехове, за които фактите не дават доказателства. Монографията описва живота на генерал Вълков, който е бил министър на войната в правителствата на Цанков и Андрей Ляпчев, един от организаторите на Деветоюнския преврат, участвал е в потушаването на Септемврийското въстание и по-късно е считан от комунистическа власт за идеолог на т.нар. „Бял терор“, последвал атентата в църквата „Света Неделя“ през 1925 г. В близо двучасовото си изложение сладкодумният разказвач и задълбочен изследовател на новата българска история Чавдар Ангелов представи Иван Вълков като способен и достоен щабен и строеви офицер по време на войните за национално обединение. /Делиана Начева

В Мъглиж ще правят хъб за социални и образователни услуги за деца

Община Мъглиж е спечелила проект за превенция от ранно отпадане от системата на предучилищно и училищно образование на деца от уязвими групи. Това съобщи зам.-кметът Рени Малева. Тя допълни, че местната администрация вече е подписала договор с Министерство на образованието и науката и стартира изпълнение на проект № BGLD-2.003-0003 „Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Основната цел на проекта е да се създадат възможности за всеки да живее здравословно, отговорно и независимо, чрез изграждане на 3 хъба за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства на територията на общините – Мъглиж и Николаево. Чрез създаването на хъбовете ще се повиши качеството на живот на уязвимите групи, ще се даде възможност за социална подкрепа на семействата и на техните децата, което ще подобри социално-икономическите условия за живот. „Ще бъде изграден спортно-игрови салон в ДГ „Камбанка“ Мъглиж, което ще даде възможност на всички детски градини на територията на Община Мъглиж да използват пространството за работа с деца от целевата група. Предвижда се разработване и прилагане на иновативна интердисциплинарна спортно-игрова методика за деца от 0 до 6 г. Ще бъдат назначени здравни и образователни медиатори, спортни обучители, които ще подпомагат работата на педагозите“, каза още Малева. Общият размер на допустимите за финансиране разходи е 499,759.23 евро. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Задължително образование за 4-годишните деца в Минерални бани

Въвеждане на задължително образование за 4-годишните деца прие местния парламент в община Минерални бани. Решението е в контекст с Министерско постановление и повечето общини вече са приели такива решения, каза председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Решението ще влезе в сила от следващата учебна година, а училищата от тези общини, които прилагат постановлението ще получават със 130 лева по-висока субсидия за дете.