Община Чирпан иска от държавата военни имоти

Държавата да прехвърли собствеността на Община Чирпан за двата терена (около 400 дка) на бившето военно поделение и прилежащите земи на юг. Това коментираха като документация, етапни процедури и теренно устройство, съгласно нормативната уредба, кметът Ивайло Крачолов, директорът на дирекция „Военна инфраструктура“ към МО, народният представител Атанас Михнев и главният архитект Мария Дименчева. „Преписката за единия терен, разположен на юг от бившата казарма, е завършена, съставени са редица актове през последния месец и е вече окомплектована, за нея се чака решение на МС. За другия терен, на площ близо 300 дка, на който е разположена сградата на бившето поделение, предстоят отписвания в актовите книги за държавна собственост и подготовка на документацията за влизане на заседание на МС“, каза кметът след срещата. Общинското ръководство планира изграждане на индустриална зона на двата терена, които ще са фактор за развитието на общината. Новият устройствен план трябва да гарантира устойчивостта в социално-икономическото развитие и реализацията на ресурсите. В резултат и на нарастващия инвеститорски интерес към терени в Чирпан и прилежащите територии се предполага ефективна налична пространствена организация и адекватно инфраструктурно осигуряване. Кметът Крачолов и депутатът Михнев направиха оглед на ж.п. гарата и коментираха темата, за която проведоха разговор в НКЖИ през месец април. Михнев поясни, че Националната компания е възложила на фирмата – изпълнител на ремонта на скоростната отсечка Пловдив – Бургас идеен проект и макрорамка за изграждането на ж.п. надлез – от бившия вход на „Топливо“ до улицата, обслужваща паркинга на завод „Бъдещност“, това ще реши извеждането на товарния трафик от ул. „Братя Даскалови“ до индустриалните зони. Идеята е транспортният възел да свързва северната с южната индустриални зони.