„Дяволската река” е една от забележителностите на Стамболово

Една от забележителностите на община Стамболово е удивителният пролом, наречен „Дяволска река” или „Шейтан дере”. Оформил се под стената на язовир Студен кладенец, той е съставен от призматично напукан латитов поток. Според геолозите, природният феномен се дължи на вулканичния произход на почвата и е резултат от застинала тук лава.

Преди милиони години в тази част от коритото на реката, в резултат на активна вулканична дейност, се образуват кратери, които по-късно са частично разрушени от водата. В района се формират големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения. Преди неукротимите води на Арда да се влеят в язовир Студен кладенец, бързата вода разнася отломки от тях, като в резултат на въртеливото движение при среща със скалите ги стърже и постепенно започва да разяжда. Оформилите се вдлъбнатини, които с течение на времето придобиват по-масивен характер, стават причина за големи дупки в скалите, които геолозите наричат „абразивни кладенци”. Тяхната големина е различна, като варира от съвсем малки с диаметър 20 см. и дълбочина 10 см., до огромни с диаметър до 8 метра и дълбочина до 30 метра. По този начин изключителните кладенци се превръщат в благоприятно място за укритие на много риби и земноводни. Освен обитателите на водите, тук се наблюдават и някои защитени видове птици, каквито са лешоядите, кръжащи край скалите на надвисналата над язовира крепост Асара.