Община Минерални бани дофинансирана с 38 000 лв за образование

Община Минерални бани ще бъде дофинансирана с 38 000 лева за образование. Средства за работа с уязвими групи са разпределени за всички общини в областта, показва справката.

Над 441 000 лв. получава община Хасково за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата. Повече от 190 000 лв. са средствата за допълнително финансиране за издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности, по които е налице очакван недостиг от кадри на пазара на труда за 2022 г. Сумите са гласувани на едно от последните заседания на Министерския съвет. По двете направления Димитровград ще разполага с общо 294 000 лв., а Симеоновград – 219 000 лв.