Животновъдството е основен поминък в Боян Ботево

Животновъдството е основен поминък за жителите на село Боян Ботево, като се отглеждат предимно стада от крави, кози и овце, каза Мехмедали Бекир, кмет на населеното място. От растениевъдството е развито производството на картофи и тютюн, тъй като почвите и климатът позволяват култивирането само на тези култури. „Половината площ от землището на селото е обработваема, останалата част са пасища, като общата площ на земите на Боян Ботево е 6 923 декара, уточни Бекир. Селото е разположено в живописната планинска част на Източните Родопи на 333 метра надморска височина. Заобиколено е от изключително красиви гористи местности.