Ще залесяват 35 декара с дъб и акация в община Стамболово

35 декара ще бъдат залесени в община Стамболово, става ясно от обявената обществена поръчка. Прогнозната й стойност е 65 195 лв. без ДДС, като финансирането е от ЕС. Офертите на кандидатите ще бъдат отворени на 17 юни. Ще се купят 20 020 фиданки благун – дъб и 3 500 фиданки акация. Те ще бъдат засадени в два общински имота. Единият е в землището на село Светослав и е с площ 28 дка, а другият е 7 дка и е край село Бял кладенец. Залесяването трябва да приключи до 20 март 2023 г. Предвидени са обработка на терените, ограждането им и отглеждането на културите. Целта на залесяването е подмладяване на горите в община Стамболово.