Обявиха конкурс за създаване химн на община Мъглиж

По повод честването на 45 години от създаването на Община Мъглиж е обявен публичен конкурс за създаване химн на град Мъглиж. Ще бъдат отделени необходимите средства за организиране и провеждане на конкурса, за реализиране и представяне на химна на гр. Мъглиж, като готов музикален продукт.

Подборът, оценката и класирането на представените поетични творби и музиката към подбрания текст, ще се извърши от специална петчленна комисия, определена от Общински съвет Мъглиж с участието на доказани експерти. Председател на комисията ще бъде Мария Костова, която е председател на Постоянната Комисия по образование, култура, развитие на библиотечно-информационното обслужване на гражданите, вероизповедания, здравеопазване, социални дейности, спорт, туризъм и младежки дейности към Общински съвет Мъглиж.

Първият етап от провеждането на конкурса е избор на текст, който да засяга миналото, настоящето и бъдещето на град Мъглиж и да подчертава уникалността на града. Срокът за подаване на текстовите творби за химн на гр. Мъглиж: от 01.06.2022 г. до 30.06.2022 г. включително. Адресът за изпращане на текстове: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32 или на имейл адрес: obshtina@maglizh.bg. При изпращане на текстовете, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакт и електронна поща. След изтичане на срока, комисията до 15.07.2022 г. излъчва едно предложение за създаване на музика по него и го обявява на интернет страницата на Община Мъглиж и в Съюза на композиторите и Съюза на българските музикални и танцови дейци, както и в националните електронни медии.

Вторият етап на конкурса е избор на музика за химн на град Мъглиж. Предложенията за музика на химна трябва да бъдат в нотно изписване за клавир, глас и демо запис, включващ цялостния вариант – посочения от комисията текст и създадената музика към него. Срокът за подаване на музикалните творби за химн на Мъглиж: 15.07.2022г. до 31.08.2022г. Адрес за изпращане на музикалните творби на СD: гр. Мъглиж, пл. „Трети март” № 32. При изпращане на творбите, авторът трябва да посочи своето име, възраст, местоживеене, телефон за контакти и електронен адрес.

В срок до 15 септември 2022 г. комисията излъчва три предложения за химн на Мъглиж. Изпратените текстове, CD, музика и др. материали не се връщат. Предложенията на комисията се подлагат на обществено обсъждане в срок до две седмици след излчъването им. След проведеното обсъждане комисята определя едно предложение за химн.

На следващата редовна сесия, Общински съвет Мъглиж утвърждава предложението за химн на град Мъглиж. Наградният фонд за класирания текст и музиката към него за химн на гр. Мъглиж е за класирания текст на химна – 1 000 лева. За класираната музикалната част на химна – 1 500 лева.