В Община Стамболово съжителстват четири етноса

Община Стамболово се намира в североизточната част на Източните Родопи и отстои на 22 км от областния център Хасково. Селото има благоприятно географско разположение. Населението на с. Стамболово се състои от българи, етнически турци, роми, арменци.

Въпреки своите религиозни различия, хората живеят в мир и разбирателство и празниците – християнските и мюсюлмански, се празнуват от цялата общност. В центъра на селото се намира църквата „Св. св. Петър и Павел“ Общинска администрация, Център за информация и услуги на гражданите. В общината има 6 училища, 10 детски градини, 10 читалища, стадион, медицински център, една банка, интернет клубове и др. В селото функционира Народно читалище „Христо Ботев 1926“, основано през 1926 г. от местни ентусиасти. Към читалището съществува библиотека с 8750 тома литература. През 2011 г., след спечелен проект към „Глобални библиотеки – България“, е създаден интернет център, в който потребителите получават лесен и безплатен достъп до информация.