Проектът „По-чисти реки – по-чисти морета” представиха в Мъглиж

Резултатите от двудневна международна конференция по проект „По-чисти реки – по-чисти морета” бяха представени на пресконференция в Мъглиж на 26 май т.г. Проявата започна в 10,30 часа в НЧ „Пробуда-1869”, което е организатор на събитието, заедно с Община Мъглиж и Фондация „Земя завинаги”. Открита бе и международна фотоизложба, която също е част от проекта. На пресконференцията присъстваха партньорите по проекта – кмета на Община Мъглиж, д-р Душо Гавазов, учени от Молдовската академия на науките в Кишинев, кмета на община Оанчеа – Румъния и в хибридна онлайн връзка се включи неправителствената организация „Мама-86” от Нова Каховка, Украйна. На територията на Община Мъглиж и в партньорство с местните власти се изпълнява международен проект „По-чисти реки – по-чисти морета”. Проектът обединява усилията на неправителствени организации и местни власти от България, Румъния, Молдова и Украйна, разположени по поречията на реките Тунджа, Прут и Днепър и цели намаляване замърсяването с пластмасови отпадъци и непреработени фекално-битови води на изброените реки. Проектът е финансиран по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020” и ще приключи в края на 2022 година.