В Мъглиж събираемостта на данъците е около 87 %

Събираемостта на данъците в община Мъглиж е около 87%, каза кметът на общината д-р Душо Гавазов. Тук трябва да оценим друг факт, характерен за нашата община –  няма буфер, който да компенсира миграционни потоци. При нас има доста гастарбайтери, които непрекъснато пътуват до чужбина и се връщат обратно. Тези хора не могат да бъдат обхванати от преброяването на НСИ. По данни на НСИ в общината живеят 9 950 души, а по данни на ГРАО – 12 450 души, добави още градоначалникът.