Георги Лапчев раздаде велосипеди на служители от община Царево

Двадесет велосипеда бяха раздадени на служители от общинска администрация в Царево лично от кмета инж. Георги Лапчев, като това е първата стъпка от един по-мащабен проект, който ще се случва именно по отношение на здраве за хората и чиста околна среда. Предвидено е общинската администрация да ги използва и да се придвижва до работното място.

Проектите, които бяха реализирани са ,Пътища към наследството‘‘ № CB 005.2.21.092 и проект ,,Велосипедни алеи в Къркларели и Царево‘‘ № CB 005.2.21.080,  по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИНН ТГС България – Турция. Вече е завършена новата пешеходна и велосипедна алея в кв. „Василико”, с която се завършва връзката с алеята към град Царево. С изграждането на този проект се създават условия за отдих и пешеходен туризъм край морето както за местните жители, така и за гостите на общинския център. Паралелно с това е положена и асфалтова настилка на улицата до пешеходното пространство, с което целият район придобива нов облик за удобство на гражданите.