В Мъглиж обеззаразяват тревните площи

Днес в община Мъглиж ще бъде извършена ларвицидна и декаризационна обработка на общински обекти и площи. От 14,30 часа ще започне пръскането на тревните площи с 6 броя биотопи. След 19,30 часа ще бъде извършена и дезакаризация на площите, съгласно заданието, по което има изготвена оферта и подписан договор.