Георги Лапчев: Бюджетът на община Царево крие много неизвестни

Над 21 млн. лева е Бюджет 2022 на Община Царево. Местният парламент прие предлагания от администрацията на кмета инж. Георги Лапчев бюджет. „С Бюджет 2022-а за пръв път ще имаме бюджет, който да се управлява в толкова динамична и враждебна външна среда. В рамката сме заложили модернизиране на дейностите в общината, като по този начин се опитваме чрез заложени достатъчно буфери да се предпазим от всички тези неизвестно, които ни предстоят през годината“, заяви градоначалникът.

Той посочи още, че е спазена традицията повече от 60%  от максималната рамка да са финансиране със собствени средства. 34% са дейности, финансирани от държавата. Разходите, финансирани от държавата са за общинска администрация – 932 000 лева, отбрана и сигурност – 158 000 лева, образование – 4 500 000 лева, здравеопазване – 181 000 лева, за социални грижи – 105 000 лева и за култура – 197 000 лева. Делегираните от държавата средства са в размер на 6 263 242 лева, а общината дофинанира с 835 000 лева. „Всичко останало до рамката от 21 000 000 лева ще бъде покривано от рамката местни дейности. Тя е 13 135 000 лева. За издръжка на общината са необходими 7 009 000 лева. За капиталови разходи са предвидени малко повече от 3 400 000 лева. Задължителният резерв, който е необходим е от 500 000 лева. Към тези стойности имаме и допълнителни средства преходен остатък в размера на малко повече от 1 200 000 лева“, посочи още Лапчев. Кметът добави, че Бюджет 2022 е изключително сложна и тежка материя заради ситуацията, в която се намира държавата. „Отлично знаете, че дори и държавният бюджет след приемането му ще бъде реформиран. Има много неизвестни, които ще се отразят и на общинските бюджети в страната. По тази причина имаме заложени буфери, които се надявам да бъдат достатъчни. Имайки предвид динамичната финансова и икономическа среда, в която попада държавата ни през тази година. Имайки предвид анонсите, които държавата прави за поправка на държавния бюджет искам да направя тази уговорка за Бюджет 2022 на общината, че е скачен съд и отне изключително много енергия за това той да бъде добре балансирани, да се остойностят добре всички приходи, които биха дошли в общината тази година, съобразявайки се именно с икономическата и социалната обстановка, в която се намира държавата“, коментира кметът и посочи, че от приемането на бюджета зависи и спокойното протичане на предстоящия летен сезон