Приеха Бюджет 2022 в община Созопол

Финансовата рамка на бюджета на община Созопол за 2022 г. е 28 830 000 лева. Общинският съвет в Созопол прие проектобюджета за 2022 г., на своя редовна сесия. Припомняме, че гласуването на настоящия бюджет става факт едва на този етап, поради забавянето на държавния.

Финансовата рамка на Бюджет 2022 е в размер на 28 830 000 млн. лв. – 19 млн. лв. собствените приходи. Инвестиционната програма на община Созопол е в размер на малко над 3 млн. 365 хил. лв. С нея ще бъдат финансирани проекти, сред които рехабилитация на улиците „Републиканска“ и „Одеса“. Включено е и изпълнението на авариен ремонт и изграждане на отводняването на ул. „Републиканска“, в участъка от ,,Одеса“ до ,,Триъгълника“ с ,,Ропотамо“, отвеждане на водите по ул. ,,Велека“ до достигане на съществуващото заустване. Той е на стойност 945 хил. лв. Мащабни ремонти на инфраструктура предстоят и в Черноморец. 600 000 лв. е сумата, с която ще се обновят улиците „Ал. Пушкин“, „Велека“, „Родопи“ и „Черно море“. Субсидиите за читалищата в общината са в размер на 292 217 лв. Спортните клубове получават 248 хил. лв. през настоящата година. Със сериозен дял в сумата е футболният клуб на гр. Созопол – 192 хил. лв. Георги Пинелов – председател на ОбС-Созопол, честити приетия бюджет и пожела да бъде харчен Разумно.„Благодаря ви за работата, която свършихме по изработването на Бюджет 22‘‘, добави кметът на община Созопол Тихомир Янакиев.