Високо технологичен STEM център откриха в първомайско училище

В СУ „Проф.д-р  Асен Златаров” в Първомай бе открит STEM център. Високотехнологичните класни стаи за наука, технологии, инженерство и математика /STEM/ са предоставени по Национална програма ,,Изграждане на училищна STEM среда” на Министерството на образованието и науката.

На събитието присъстваха кметът на общината Николай Митков, Антоанета Пакова – Началник на РУО – Пловдив, Наталия Михалевска от МОН и представители на Центъра за творческо обучение. Малки лазарки посрещнаха гостите на входа, а Отец Станимир освети центъра с пожелание за  здраве и успешно развитие. Николай Митков поздрави учениците и им пожела да развиват и надграждат своите знания и  умения, за да постигнат   успехи в областта на технологиите. Новооткритият център ще бъде място, на което учениците ще работят по създаване на приложни проекти, които ще решават реални проблеми на бизнеса и бита. С помощта на електрониката и роботиката ще се създават икономически и технологични решения, основани на предпоставката за интелигентно интегрирано и приобщаващо управление на природните ресурси и инфраструктурите. Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда” има за цел да повиши интереса на учениците и техните постижения в областта на науките и технологиите като подкрепи създаването на училищни центрове с фокус върху STEM.